Hauapiire paekivist 15cm x 1 rida, 3 hauakohta, kaarjad nurgad, 2 lillenurka, muld, liiv, hauakivi